Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie potwierdza, że w 2013 r. firma:
intami wykonała dla naszej Biblioteki serwis informacyjny.

Niniejszym z prawdziwą przyjemnością rekomendujemy usługi firmy intami.pl innym klientom. Firma wywiązała się z umowy w terminie, zrealizowane zostały wszystkie punkty umowy a kontakt z firmą był zawsze świetny. Przy realizacji umowy wzięto pod uwagę wszystkie nasze oczekiwania, doradzono nam też konieczne zmiany. Mimo upływu kilku lat od zrealizowania przez firmę naszego serwisu, Pan Gruszecki cały czas służy rada i pomocą w sprawach technicznych, które budzą nasze wątpliwości.
Firma zdobyła nasze zaufanie i bez żadnych zastrzeżeń polecamy jej usługi.


pdf version

intami-logo

Intami – Marek Gruszecki

Adres korespondencyjny:
ul. Dymińska 6 lok. 31
01 – 519 Warszawa

NIP: PL 9512050342
Regon: 142438901

Telefon: +48 537 589 818
Email: intami@intami.pl